สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ค้นหาอาคารในจุฬาฯ
 
 
แผนผังอาคาร
 
แผนที่โดยสังเขป
 
 

จามจุรี 3

     อาคารจามจุรี 3 เป็นหนึ่งในกลุ่มอาคารที่เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ด้านหลัง ระหว่างอาคารจามจุรี 1 และ 2 ได้รับการออกแบบโดยอาจารย์กี ขนิษฐานันท์ และอาจารย์ชัยศักดิ์ สุวรรณศิริกุล อาคารหลังนี้ก่อสร้างในปลายทศวรรษที่ 6 ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย เริ่มทำการก่อสร้างวันที่ 30 กันยายน 2518 แล้วเสร็จวันที่ 28 กันยายน 2519 และเปิดใช้ในราวต้นปี 2520

 
รายละเอียดอาคาร
รหัสอาคาร ชื่ออาคาร ความสูง (ชั้น) พื้นที่อาคาร
CEN 059 อาคารจามจุรี 3 4 2,665.17
 
หน่วยงานภายในอาคาร
หน่วยงาน ชั้นที่
สำนักงาน IT 3
สำนักงานพิมพ์ 3
สำนักงานสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 3,4
 
จามจุรี 3   จามจุรี 3
อาคารจามจุรี 3   อาคารจามจุรี 3