สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

          โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานจาก สำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย โดยมีศาสตราจารย์เลอสม สถาปิตานนท์ ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณะผู้บริหารสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ต้อนรับในการเยี่ยมชมศึกษาดูงานใน วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 203 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในงานมีการต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้ความรู้แลกเปลี่ยนในลักษณะการทำงานด้านบริหารระบบกายภาพภายในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารด้านกายภาพภายในองค์กรในแต่ละฝ่ายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานบริหารระบบกายภาพ สภากาชาดไทย เดินทางมาศึกษาดูงานระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย