สำนักกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


 
 

ประเมินผลผู้ประกอบการโรงอาหารรวม แบบออนไลน์

เชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเมินผลผู้ประกอบการโรงอาหารรวม แบบออนไลน์ โดยสามารถเลือกเข้าทำแบบประเมินโรงอาหารรวม แยกแต่ละแห่งได้โรงอาหารละ 1 ครั้ง ที่ Link หรือ โดยการ Scan QR code ตามรายละเอียดด้านล่าง

*********** โดยล็อคอิน username/password ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ***********

 
Link : https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/5
 
Link : https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/6
 
Link : https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/7
 
Link : https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/8
 
Link : https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/9
 
Link : https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/10
 
Link : https://www.intranet.chula.ac.th/survey/user/login?destination=node/11
 
 
 
events59-09